SARSIL H-15, Silikonowy ekologiczny środek do hydrofobizacji materiałów budowlanych - JASSKOR
  (22) 621 30 07

Silikony i impregnaty
SARSIL® H-15

Silikonowy ekologiczny środek do hydrofobizacji materiałów budowlanych i osuszania murów.

CHARAKTERYSTYKA
SARSIL®H-15 jest roztworem związków silikonowych w rozpuszczalniku.
Kolor: bezbarwna ciecz.
Rozcieńczanie: nie rozcieńcza się.

PRZEZNACZENIE
SARSIL®H-15 jest ekologiczną odmianą SARSIL®'u H-14/R. Przeznaczony jest do hydrofobizacji: murów, tynków cementowo-wapiennych i porowatych materiałów budowlanych takich jak: beton, dachówka ceramiczna, cegła: klinkierowa, silikatowa i wypalana, gips, okładziny z piaskowca oraz z nie polerowanego granitu i marmuru. Może być stosowany do impregnacji zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków mieszkalnych (kominki, parapety), inwentarskich, przemysłowych. Doskonały do konserwacji obiektów zabytkowych i pomników szczególnie w rejonach o dużym zanieczyszczeniu atmosfery. Środek można stosować na wszystkich elementach mostowych konstrukcji betonowych, żelbetowych! sprężonych wymagających ochrony antykorozyjnej.
Sarsil®H-15 może być stosowany do iniekcyjnej metody osuszania murów.

STOSOWANIE
Przygotowanie podłoża
Podstawowym warunkiem właściwie wykonanej impregnacji jest odpowiednio przygotowana powierzchnia podłoża. Powierzchnia ta powinna być równomiernie porowata, czysta, a zwłaszcza nie zatłuszczona. Podłoże do impregnacji musi być powierzchniowo suche. Nowe tynki cementowo-wapienne, beton, spoiny w elewacjach kamiennych można impregnować nie wcześniej niż po upływie 21-28 dni od wykonania tych prac. Podłoża naprawiane zaprawami lub szpachlówkami typu PCC można impregnować po upływie 6 dni. Hydrofobizację SARSIL®'em H-15 należy prowadzić w warunkach suchej, bezdeszczowej pogody przy temperaturze od +5 do+30 °C. Przed przystąpieniem do impregnacji elewacji budynków należy starannie zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, które nie będą impregnowane (np. szyby, błyszczące części metalowe, polerowane kamienie, drewno itp.). W przypadku zanieczyszczenia należy je natychmiast zmyć benzyną lakową.

Nakładanie
Impregnację można wykonać przy użyciu pędzla lub natryskowo. Zaleca się dwukrotną impregnację w krótkich odstępach czasu metodą „wilgotne na wilgotne" (Drugą warstwę nakładać w zależności od temperatury otoczenia i porowatości materiału nie później niż po upływie 30 minut, tj. dopóki powierzchnia jest wilgotna). Powierzchnia powinna być nasycona dokładnie i równomiernie.

Wydajność:
1,5 – 4 m2 z 1 kg przy dwukrotnej impregnacji. Zużycie środka zależy od chłonności materiału i techniki impregnacji.

SARSIL®H-15:

  • równomiernie penetruje w podłoże tworząc warstwę ochronną o doskonalej odporności na czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV i wiele czynników chemicznych,

  • doskonale zabezpiecza hydrofobowe powłoki na wiele lat,

  • zachowuje własności „oddechowe" podłoża, nie zmienia kolorystyki, natomiast ożywia naturalny kolor materiału,

  • redukuje skłonność do zabrudzeń i ułatwia samooczyszczanie materiału pod wpływem opadów atmosferycznych, co gwarantuje utrzymanie przez wiele lat estetycznego wyglądu powierzchni,

  • zabezpiecza przed powstawaniem grzybów i porostów.

Uwaga:
Wszystkie prace ze środkiem impregnującym SARSIL® H-15 należy wykonywać stosując okulary, rękawice gumowe, odzież ochronną, nakrycie głowy. Przy stosowaniu metody natryskowej należy używać masek na noś i usta. Przy pracach z SARSIL®'em H-15 należy zachować ostrożność, jak przy rozpuszczalnikach palnych. Pomieszczenia podczas i po zastosowaniu SARSIL®'u H-15 należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie mogą być oddane do dalszej eksploatacji. Zachować ogólne zasady BHP oraz inne zawarte na etykiecie.

Magazynowanie:
Przechowywać w chłodnych pomieszczeniach z zachowaniem warunków magazynowania materiałów łatwopalnych.

Okres gwarancji: 
24 miesięcy od daty produkcji

Opakowania:
200, 50, 5,1L

Aprobaty i Atesty:

  • Aprobata Techniczna ITB

  • Aprobata Techniczna IBDiM

  • Atest PZH

  • Badania Pracowni Konserwacji Zabytków w Toruniu

© copyright Jasskor 2013   |   created by MagicMirror