SARSIL bruk Silikonowy preparat do impregnacji kostki brukowej - JASSKOR WARSZAWA
  (22) 621 30 07

Silikony i impregnaty
SARSIL® bruk

Silikonowy preparat do impregnacji kostki brukowej.


CHARAKTERYSTYKA
SARSIL® bruk jest roztworem związków silikonowych w rozpuszczalniku.
Barwa: słomkowa.
Rozcieńczanie: nie rozcieńcza się.

 

PRZEZNACZENIE
SARSIL® bruk jest nowoczesnym preparatem silikonowym do impregnacji powierzchni wykonanej z kostki brukowej.

 

STOSOWANIE
Przygotowanie podłoża
Powierzchnie przeznaczoną do impregnacji należy dokładnie oczyścić wodą. W przypadku trudno usuwalnych zabrudzeń zaleca się użycie środka chemicznego SARSIL® czyścik. Środek ten należy stosować w odpowiednim rozcieńczeniu wodą w proporcjach podanych na etykiecie. SARSIL® bruk nanosić na suchą powierzchnię w warunkach suchej, bezdeszczowej pogody w temperaturze od +5 do +30 °C.
Nakładanie:
Impregnację można wykonać przy użyciu pędzla, wałka lub natryskowo. Zaleca się dwukrotną impregnację w krótkich odstępach czasu metodą „wilgotne na wilgotne". (Drugą warstwę nakładać w zależności od temperatury otoczenia nie później niż po upływie 30 minut tj. dopóki powierzchnia jest wilgotna). Powierzchnia powinna być nasycona dokładnie i równomiernie.
Wydajność: 1,5 - 3 m² z 1 kg przy dwukrotnej impregnacji. Zużycie środka zależy od chłonności kostki i techniki aplikacji.

 

Efekt mokrej kostki:
http://www.mj.com.pl/index.php?wiad=58

 

SARSIL® bruk:

  • doskonale impregnuje powierzchnie nadając jej własności hydrofobowe,

  • penetruje w podłoże tworząc warstwę ochronną, odporną na czynniki atmosferyczne promieniowanie UV i wiele czynników chemicznych,

  • zachowuje własności „oddechowe" materiału,

  • redukuje skłonność do zabrudzeń i ułatwia samooczyszczanie koski brukowej pod wpływem opadów atmosferycznych,

  • zwiększa mrozoodporność,

  • uszlachetnia powierzchnię i intensyfikuje barwę,

Uwaga:
Wszystkie prace ze środkiem SARSIL® bruk należy wykonywać stosując okulary, rękawice i odzież ochronną.

Przy stosowaniu metody natryskowej należy stosować maski zabezpieczające drogi oddechowe. Zachować ostrożność jak przy pracach z rozpuszczalnikami palnymi oraz przestrzegać ogólnych zasad BHP i innych zawartych na etykiecie.

 

Magazynowanie: Przechowywać w chłodnych pomieszczeniach z zachowaniem warunków magazynowania materiałów łatwopalnych.

 

Okres gwarancji: 24 miesięcy od daty produkcji


Opakowania: 200, 50, 5, 1 L


Atesty: Atest PZH

© copyright Jasskor 2013   |   created by MagicMirror