JASSKOR - GUMOSIL WW Silikonowy kauczuk dwuskładnikowy do wykonywania form i reprodukcji
  (22) 621 30 07

Silikony i impregnaty
GUMOSIL WW

Silikonowy kauczuk dwuskładnikowy do wykonywania form i reprodukcji.

WŁASNOŚCI: GUMOSIL® WW

KRYTERIA WYBORU KAUCZUKU Nazwa wyrobu GUMOSIL® WW
Typ kauczuku Kauczuk Polikondensacyjny
Krótka charakterystyka kauczuku usieciowanego Elastyczny, o dużej wytrzymałości na rozciąganie
RODZAJ FORMY Prosty tak
Złożony tak
WŁAŚCIWOŚCI FORMY
Elastyczność tak
Wytrzymałość na rozdzieranie tak
Odporność temperaturowa
(°C)
ok. 180
PRZED USIECIOWANIEM BAZA (część A) Kolor beżowy
Ciężar właściwy w 25°C,
w przybliżeniu
1,20
Lepkość
w 25°C cP,
w przybliżeniu
30.000
PRZED USIECIOWANIEM KATALIZATOR
(część B)
Symbol G
Kolor słomkowy
Dawka 
cz. wag, ok. (1)
5
SIECIOWANIE Czas przydatności w min., minimum (2) 30
Czas usieciowania w godz., maksimum 24
PO USIECIOWANIU Twardość w °Sh A ok. 30
Wytrzymałość na rozciąganie w Mpa ok. 4,0
Wydłużenie względne w % ok. 400
Skurcz liniowy w % w przybliżeniu (3) 1


UWAGI:

(1) Dawka katalizatora na 100 cz. wag. kauczuku
(2) Czas, przez który może być stosowana kompozycja kauczukowa, w temp. 23°C
(3) Po 7 dniach sezonowania w temp. 23°C

PRZETWARZANIE

KATALIZA
Do każdego kauczuku utwardzanego w temperaturze pokojowej przypisany jest katalizator. Kauczuk należy zmieszać z katalizatorem w odpowiednich proporcjach w sposób mechaniczny lub ręczny. Katalizator musi być równomiernie rozprowadzony w całej masie. Od tego zależy jakość wykonanej później formy. Należy często odpowietrzać kompozycję przed jej wylewaniem w celu usunięcia pęcherzyków powietrza zamykanych podczas operacji mieszania składników. W tym celu należy umieścić kompozycję w naczyniu o pojemności ok. 5 razy większej od objętości odpowietrzanej kompozycji i odpowietrzać pod próżnią (od 30 do 60 mm słupa rtęci), tak krótko, jak to możliwe. Będzie to powodować podnoszenie jakości elastomerów (kauczuków).

REGULACJA LEPKOŚCI                       
Pasta kauczukowa może być rozcieńczana poprzez dodanie max do 10% rozcieńczalnika: Polastosilu M-500 albo Polastosilu M-200.

UTWARDZANIE ( SIECIOWANIE )
Produkty Polastosil® i Gumosil® utwardzają się w temperaturze pokojowej maksymalnie w ciągu 18 do 24 godz. Czas ten może być zmniejszony w przypadku wyrobu Gumosil® AD-1 (do 4 godzin przy 65°C, 1 godziny przy 100°C lub 30 min. przy temperaturze 150°C). Podwyższenie temperatury utwardzania zwiększa skurcz elastomeru.

ZALECENIA

PRZYGOTOWANIE MODELU
Formy z kauczuków silikonowych odtwarzają z oryginału modelu) bardzo dokładnie wszystko, nawet drobne cząsteczki pyłu, dlatego model powinien być absolutnie czysty, pozbawiony pyłu, kurzu i ciał obcych. Polecane do wykonywania form kauczuki wykazują własności antyprzyczepne w stosunku do większości materiałów. Zaleca się jednak pokrywać powierzchnię modelu środkiem antyprzyczepnym np. Polsilformu® 2/30 produkowanym przez nasz Zakład (również w opakowaniach aerozolowych), wazeliną, woskiem, parafiną itp. w celu uniknięcia "przywierania" kauczuku do powierzchni modelu. Należy jednak sprawdzić, czy środek rozdzielający nie niszczy oryginału - modelu.

MONTOWANIE l ŁĄCZENIE CZĘŚCI WYKONANYCH Z KAUCZUKU
Części wykonane z tego samego gatunku kauczuki mogą być montowane ze sobą poprzez łączenie ich za pomocą produktu typu Silkit® lub za pomocą tego samego kauczuku. Części formy wykonane z różnych gatunków kauczuków mogą być łączone wyłącznie za pomoce produktu typu Polastosil®AC-4A wytwarzanego przez nasz Zakład.

DODATKI
Dostępne są dodatki mające na celu regulację kinetyk sieciowania lub płynności kauczuków typu polikondensacyjnego środek tiksotropowy Gumosil® PC 12.

© copyright Jasskor 2013   |   created by MagicMirror