JASSKOR - AHYDROSIL K Silikonowy preparat hydrofobowy
  (22) 621 30 07

Silikony i impregnaty
AHYDROSIL® K

Silikonowy preparat hydrofobowy do impregnacji mineralnych materiałów budowlanych.

CHARAKTERYSTYKA
AHYDROSIL® K jest alkalicznym silikonowym środkiem w formie koncentratu.
Kolor: ciecz słomkowa do brunatnej.
Rozcieńczanie: wodą.

PRZEZNACZENIE
AHYDROSIL® K przeznaczony jest do powierzchniowej impregnacji wodoodpornej (hydro-fobizacji) cegły silikatowej, bloczków gipsowych, betonów, tynków cementowo- wapiennych, fug. Z powodzeniem stosowany do impregnacji i ochrony antykorozyjnej:
 • mostowych konstrukcji betonowych, żelbetowych i sprężonych

 • w budownictwie drogowym takich konstrukcji jak: tunele, ściany oporowe i dźwiękochłonne, balustrady, osłony itp.

 • nawierzchni betonowych płyt lotniskowych, dróg.

AHYDROSIL® K może być stosowany do iniekcyjnej metody osuszania murów.


STOSOWANIE
AHYDROSIL® K może być stosowany do zewnętrznej powierzchniowej impregnacji, jak również do hydrofobizacji w „masie", poprzez dodanie do mas tynkarskich, gipsowych i betonu.

 • Do hydrofobizacji powierzchniowej AHYDROSIL® K musi być rozcieńczony wodą w stosunku 1:6 do 1:8; stopień rozcieńczania uzależniony jest od chłonności materiału.

 • Do zabezpieczania fug należy rozcieńczyć go wodą w stosunku 1:10.

 • Do hydrofobizacji w „masie" środek należy stosować w formie koncentratu (nie rozcieńczony). W tym przypadku zaleca się dodanie ok. 2 kg AHYDROSIL®'u K na każde 100 kg cementu lub gipsu użytego do produkcji betonu, mas tynkarskich, zaprawy gipsowej.

Przygotowanie podłoża
Podstawowym warunkiem impregnowania jest odpowiednio przygotowana powierzchnia podłoża. Powierzchnia ta powinna być równomiernie porowata, czysta, a zwłaszcza nie zatłuszczona. Nowe tynki cementowo-wapienne, beton można impregnować nie wcześniej niż po upływie 21-28 dni od wykonania tych prac. Podłoża naprawiane zaprawami lub szpachlówkami typu PCC można impregnować po upływie 6 dni. Zaleca się, aby prace impregnacyjne wykonywać przy suchej pogodzie w temperaturze od +5 do +30 °C. Przed przystąpieniem do prac należy starannie zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, które nie będą impregnowane (np. szyby, części metalowe, drewniane, polerowane kamienie itp.).

Nakładanie
Impregnację można wykonać przy użyciu pędzla, natrysku, a także przez zanurzenie małych elementów w roztworze gotowym na ok. 5 minut. Zaleca się przeprowadzenie dwukrotnej impregnacji w krótkich odstępach czasu metodą „wilgotne na wilgotne". (Drugą warstwę nakładać w zależności od temperatury otoczenia i porowatości materiału nie później niż po upływie 30 minut, tj. dopóki powierzchnia jest wilgotna) Impregnowana powierzchnia powinna być nasycona dokładnie i równomiernie.

Ograniczenia stosowania
AHYDROSIL®-u K nie należy stosować do impregnacji:

 • marmuru, granitu i piaskowca, ponieważ może pozostawić biały, trudno usuwalny osad,

 • kolorowych tynków wrażliwych na alkalia,

 • zbiorników wodnych, basenów oraz miejsc, gdzie przewiduje się stale działanie (napór) wody.

Wydajność:
7-10 m
2 z 1 kg środka rozcieńczonego wodą w proporcji 1:5 i dwukrotnej impregnacji. Zużycie środka zależy od  chłonności materiału i techniki impregnacji .

AHYDROSIL® K:

 • doskonale zabezpiecza hydrofobowo powłoki na wiele lat,

 • równomiernie penetruje w podłoże tworząc warstwę ochronną o doskonalej odporności na czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV i wiele czynników chemicznych,

 • zachowuje własności „oddechowe" podłoża,

 • nie zmienia kolorystyki podłoża,

 • redukuje skłonność do zabrudzeń i ułatwia samooczyszczanie materiału pod wpływem opadów atmosferycznych, co gwarantuje utrzymanie przez wiele lat estetycznego wyglądu powierzchni,

 • zapobiega powstawaniu grzybów i porostów.

Okres gwarancji: 
24 miesięcy od daty produkcji

Opakowania:
200, 30, 5, 1 L
Magazynowanie:
Przechowywać tylko w oryginalnych opakowaniach w temperaturze od -5 do +30 °C w miejscach niedostępnych dla dzieci z dala od produktów spożywczych, naczyń na żywność.

Uwaga!

 • AHYDROSIL® K w postaci handlowej jest roztworem alkalicznym o działaniu żrącym. Wszystkie prace należy wykonywać stosując: okulary, rękawice gumowe, odzież ochronną, nakrycie głowy. W przypadku kontaktu ze skórą należy skażone miejsce obficie spłukać zimną wodą, natrzeć rozcieńczonym octem i ponownie spłukać woda.

 • Przy stosowaniu metody natryskowej należy używać masek na nos i usta.

 • Przed każdym posiłkiem należy dokładnie umyć ręce i twarz, a posiłki spożywać w miejscach wyznaczonych.

 • AHYDROSIL K nie wolno rozcieńczać w naczyniach z cynku, aluminium lub w naczyniach lutowanych.

 • Należy bezwzględnie zapoznać się z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla AHYDROSIL®'u K.

Aprobaty i Atesty:

 • Aprobata Techniczna ITB 

 • Aprobata Techniczna IBDiM 

 • Badania Pracowni Konserwacji Zabytków w Toruniu

 • Badania Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych

 • Atesty PZH

© copyright Jasskor 2013   |   created by MagicMirror